Hədiyyə

I gün: Təşkilat Komitəsi tərəfindən hazırlanan və təhlükəsizliyi güclü sayılan sayt iştirakçılara təqdim olunur. Qalib gələn şəxsə təqdim olunacaq məbləğ: 3000 AZN

II gün: Sayta kiçik texniki boşluq əlavə olunacaq. Bu saytı texniki cəhətdən çökdürən şəxs qalib hesab olunacaq: 2000 AZN

III gün: Texniki cəhətdən nisbi mühafizəli sayt iştirakçılara təqdim olunur. Qalibiyyət məbləği: 1000 AZN